Kundalini

av | sep 30, 2018 | Refleksjoner | 2 kommentarer

I mange år har jeg vært fascinert og opptatt av det mystiske åndelige fenomenet kundalini. I India er det vel beskrevet innenfor religiøse tradisjoner og grener, men den er ikke så kjent her i vesten. Her er en tolkning om hva denne kraften er, og hvilken funksjon den har.

Basert på stoff hentet fra indiske tekster og egen erfaring.

Tenk deg skapelsen av et menneske som er mirakelet deg. Tenk deretter på den usynlige kraften som gjør hele jobben, bygger deg og lager et komplisert og rikt kanalsystem som skal drifte og sikre lys og energi til hele ditt legeme. Dette lys-systemet består av tre hoved årer; en venstreorientert del og en høyreorientert del, og en stor lyssøyle mellom de to. Det har også syv psykiske sentre eller hjul som holder potensialet av din bevissthets reise og styrer din indre tilstand.

Den usynlige kraften sender PRANA = den første pust, gjennom mirakelet deg når du blir født, og sørger for en kontinuerlig flow gjennom dette systemet på en balansert og optimal måte, som sikrer god forsyning, vekst og opprettholdelse. I tillegg til en grunnleggende følelse av velvære. KRAFTEN som skapte deg trekker så hovedparten av seg selv tilbake, men lar en liten del bli værende i sovende posisjon ved foten av «sengen din». Imens ruller alt og går. Du lever. Du er i jordelivet og mates fra et lyssystem du ikke aner noe om.

Men så begynner det å bli rot i strømmen, den kommer ut av takt, den venstre favoriseres over den høyre eller omvendt, lyset holdes tilbake, trekkes ned, og det oppstår allslags blokkeringer og hindringer. Summen av alt dette over tid fører til at dine psykiske sentre påvirkes og svekkes, og den store lyssøylen i midten av deg «mørklegges». Dette fører til reduksjon av en naturlig tillit, uskyld og trygghet som du hadde i begynnelsen av livet.

Du begynner å tvile på deg selv, og livsprosessene. Lyset går fortsatt gjennom den venstre og høyre delen, men det strømmer ikke lenger jevnt og balansert, og dette medfører små krisetilstander og alarmerende behov for tiltak og gjenoppretting. Nå skaper mirakelet deg nye og større kontaktlinjer ut mot andre kraftstasjoner og begynner å kompensere og hente kraft derifra. Samtidig dannes en dypere forankring i en adskilt rolle som skal ivareta nye fordekte og illusoriske behov som har oppstått.


​Den sovende kraften jeg har omtalt heter SHAKTI og er selve kundalini kraften. Den er skapelseskraften, Guds ledende hånd. Etter at du ble «bygget» trakk som nevnt Gud kraften tilbake, men lot en del bli værende sovnende ved din rot. Deg som Gudsbarn, et skapende åndelig vesen full av Guds kraft, er ditt potensial.
Den venstre lyskanalen kalles IDA og er kraften av feminin, mottakelige kvaliteter som du har i deg. Den høyre lyskanalen kalles PINGALA og er kraften av de maskuline, skapende kvaliteter du har i deg.

Lyssøylen i midten kalles SUSHUMNA, og er kanalen hvor livsenergien fra dine feminine og maskuline kanaler er ment å skulle kunne samle de tusenvis av NIDAS = lyskanaler i hele deg i en fast kjerne av trygghet og sikkerhet og binde deg til jorden. Som en byggkonstruksjon. En laserstråle av kraft som gir deg to gode ben å stå på. Urokkelig. De syv psykiske sentrene kalles CHAKRA, og i balanse sørger de for at du fylles med skjønn harmoni og kan nyte godt av jordens liv. Dette er gevinsten som kommer av et balansert lyssystem. En integrert hjerne. Indre ro og velbehag.

Men dette er endog ikke tilstanden ved ubalanse mellom det venstre og høyre kanalsystemet, som nevnt forsurer chakraene og medfører at SUSHUMNA ikke har en jevn passasje og mørklegges. Når du undertrykker din kvinnelige sårbarhet eller mottakelighet, er det IDA det går utover. På liknende vis vil misbruk eller overdrevet fokus på de mannlige prinsipper eller hard styring, gå utover PINGALA. Hos de fleste mennesker vil en av disse kanalene være dominante, noe som betyr at pusten går ujevnt. Så trygghet og tilfredsstillelse i livet vil være knyttet opp mot rollen om adskillelse og hvorvidt de illusoriske behov er dekket eller ikke.

​Se nå for deg at SHAKTI som sover ved din rot, våkner og begynner å puste inn i lyskanalene dine. Dette for å vekke dine sannheter om Gud og himmelen, og om åndsvesenet som du egentlig er. Dette kalles en kundalini-oppvåkning.

SHAKTI vil strømme gjennom deg med sin kundalinipust og nå sin motpol SHIVA – som er åndskraften i himmelens tak – på toppen av hodet, for å føre himmel og jord sammen. På den måten virkeliggjøres det spirituelle mennesket, og alle de syv chakra står i full blomstring og potensiale ditt er fullbyrdet.

Dersom SUSHUMNA var fylt av lys, er det her SHAKTI vil ta sin reise, men mer sannsynlig går reisen inn i IDA eller PINGALA på grunn av ubalansene. Det er som shaktis pust sender inn titusener volt for å brenne og rense kanalene dine, slik at du skal gjenvinne balansen mellom dem. Du tvinges til å ta valg som integrerer venstre og høyre lyskanal, venstre og høyre hjernehalvdel, og energimessig vender du tilbake til barndommen. Du avkles fra din adskilte rolle, stopper å hente kraft utenfra, og sakte men sikkert våkner du og begynner å huske hvem du er. Alt som er skjult bringes frem i lyset for klargjøring og renselse, slik at SUSHUMNA igjen fylles med lys og samler alle kreftene.

SHAKTI tar tilslutt siste reisen opp gjennom SUSHUMNA og til toppen av hodet hvor den forenes med SHIVA med det resultat at det spirituelle menneske er født.

Pin It on Pinterest