Trekk kort

Denne funksjonen er foreløpig kun for PC og Mac.

Her kan du trekke dagens kort fra Åndelig Våkenhet og Helbredelse. Klikk på shuffle the cards på ønsket stokk. Klikk så på kortet for å snu det. Klikk en gang til for å lese tolkningen. Lykke til!

Norske orakelkort

ÅNDELIG VÅKENHET

SHUFFLE THE CARDS
Back

Dualitet

Maya, illusjoner, jordisk

Realiteten begynner å løse seg opp og du kan forstå at det finnes noe utenfor, over og under det vi kaller livet. Det finnes en skapelsesintelligens og et vitne, du er født av dette og har de samme kvalitetene i deg.
I dualiteten er livet preget av at illusjonene råder og vi alle glemmer at vi har skapt filmen vi lever. Nå kan du ta et skritt tilbake og betrakte polaritetene for det de er uten å bli overveldet av dem. Du tar deg en tur bak i kulissene for å betrakte utsikten derfra.

HELBREDELSE

SHUFFLE THE CARDS
Back

Våkenhet

I ett aspekt av deg er du åndelig våken. Det betyr at du har et senter av klarhet i deg. Du har evnen til å distansere deg fra hverdagens drama og hendelser, ikke i fornektelse men i reell og trygg dveling i selvet, ditt åndelige jeg. Dette gir en stor frihet, fordi du har i deg muligheten til å sanse uten følelsesmessige bindinger og smerter. Det er som om du kan løftes over jorderollen og kan se det fascinerende livet i ørneperspektiv. Herfra vil du øyeblikkelig føle takknemlighet over å få være med, og være deltakende i denne utrolige opplevelsen som livet er. Livet utspiller seg uanstrengt og for egen maskin i hvert eneste øyeblikk og du kan velge å være vitne til det.

Vær sikker på at i denne våkenhet forsvinner all sorg, angst og savn. Det er rart å forstå at det kan være slik, når de lavere aspektene i deg kanskje bærer på tunge følelser og tanker som er virkelige nok. Men det er ikke sant for alltid. Det er forbigående og kun en skyformasjon som løser seg opp i himmelens tak. Grunnen til at lidelse kan bli værende med oss så lenge, er ofte motstanden til å føle og akseptere det som er og at så mye blir lagret og repetert gjennom mønstre, roller og indre program.

Ikke fornekt noe. Bestem deg i dag. Det er som å kaste seg uti det hvert eneste øyeblikk og kunne si høyt: Jeg stoler på at livet bærer meg. Jeg velger å være våken.

Orakelkort er som en tråd inn i intuisjonen.

Åndelig våkenhet – Helbredelse – Hverdagsorakler

Utgivelse 2017

Utgivelse 2019

NYHET – Utgivelse 2020

Pin It on Pinterest